Asbest in mijn woning? Wat moet ik weten?Asbest is een stof welk in de 19e eeuw in een grote schaal werd toegepast in Nederlandse woningbouw. Asbest werd destijds gezien als sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop product, waardoor het vaak werd verwerkt in diverse bouwmaterialen zoals cement. Echter is asbest schadelijk voor de gezondheid, wanneer asbestvezels die vrijkomen bij het slopen of verwerken worden ingeademd. Van het inademen van asbestvezels kun je long-, longvlies-, of buikvlieskanker krijgen. De kans dat je kanker krijgt wordt pas groot als je asbestvezels vaak maanden tot jaren in grote hoeveelheden hebt ingeademd. De kans dat je ziek wordt als je eenmalig asbest hebt ingeademd, is dus heel klein.


Wegens de grote gezondheidsgevaren is het gebruik van asbest sinds juli 1993 niet meer toegestaan in Nederland. Echter is de kans groot dat woningen gebouwd voor 1993 asbesthoudende materialen bevatten. Echter betekent dit niet dat al deze woningen gevaar vormen voor de gezondheid. Zoals hierboven is beschreven vormt asbest pas een gevaar als het wordt verwerkt (boren, breken, schuren & zagen) of reeds is beschadigd. Want in deze gevallen kunnen de asbestvezels vrijkomen in de lucht, waardoor het kan worden ingeademd. Dus zolang asbesthoudende materialen onbeschadigd zijn en niet worden verwerkt vormt het volgens deskundigen geen gevaar.

Wanneer je van plan bent een woning voor 1994 te verbouwen of te slopen, ben je verplicht door een gecertificeerd asbestbedrijf een asbestinventarisatierapport op te laten stellen.


#asbest #asbestinwoning #dwellingid #woningpaspoort #oudewoningen

Bron:

0 keer bekeken

Bedrijf

Vacatures

Contact

Dwelling-ID is een initiatief van Forward Real Estate B.V.

Volg ons

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle